Rzeczoznawca majątkowy

Paweł Winciorek

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8A/5

96-100 Skierniewice

Rzeczoznawca majątkowy Paweł Winciorek. Wycena nieruchomości w Skierniewicach

Wykonuję wyceny dla celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności: kredytów hipotecznych, pożyczek

 • kupna/sprzedaży, zamiany nieruchomości

 • ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego

 • ustalenia i aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu

 • ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub zajęcie nieruchomości

 • ustalenia opłaty planistycznej

 • określenia skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych

 • postępowań podatkowych

 • ubezpieczenia nieruchomości

 • podziału majątku i zniesienia współwłasności

 • określenia wynagrodzeń z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

 • określenia wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości

 • ustalenia wartości aportu wnoszonego do spółki

 • ustalenia należności za wyłączenie gruntu rolnego/leśnego z produkcji

 • innych celów szczególnych

Wycena nieruchomości:

 • gruntowych niezabudowanych
 • gruntowych zabudowanych: mieszkalnych, komercyjnych (handlowych, usługowych, biurowych, magazynowych, hoteli, stacji benzynowych i innych), użyteczności publicznej
 • lokalowych: mieszkalnych i użytkowych
 • rolnych i leśnych
 • mienia zabużańskiego
 • zaliczanych do inwestycji w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 • jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Wycena prawa użytkowania wieczystego

Wycena ograniczonych praw rzeczowych:

 • spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu

 • służebności: gruntowe, przesyłu

 • prawo użytkowania

Wycena nakładów na nieruchomości

Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością

OFERTA

 

Oferuję profesjonalne usługi z zakresu wyceny nieruchomości dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych: osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów, przedsiębiorstw i spółdzielni mieszkaniowych. Działam głównie na terenie centralnej Polski: województwo łódzkie i województwo mazowieckie.

 

Rzeczoznawca majątkowy

PAWEŁ WINCIOREK

uprawnienia zawodowe nr 7530

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij zapytanie
Wyślij zapytanie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

NAPISZ WIADOMOŚĆ

KONTAKT

CENA

Koszt sporządzenia wyceny uzależniony jest m.in. od:

 • rodzaju i wielkości nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny

 • celu wyceny

 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego

 • kosztów dokumentów źródłowych niezbędnych do sporządzenia wyceny pozyskanych przez rzeczoznawcę majątkowego

 • terminu realizacji

Na cenę usługi nie wpływa wartość nieruchomości. Cena ustalana jest indywidualnie i określona w umowie z zamawiającym.

Wycena nieruchomości w Skierniewicach